Dr. gökçe caN

Dr. Öğr. Üyesi. Gökçe Can lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 2003 yılında başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Ankara Çocuk Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Nefroloji Yandal Uzmanlığını başarıyla tamamlamıştır.

Dr. Öğr. Üyesi. Gökçe Can, mesleki çalışmalarına ise şu an Özel Muayenehanesi’nde devam etmektedir.

Diploma Aldığı Kurum

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İlgilendiği Hastalıklar

 • Idrar Yolu Enfeksiyonu
 • Böbrek Hastalıkları
 • Idrar Yolları Iltihabı
 • Böbrek Taşı
 • Hipertansiyon (Tansiyon Yüksekliği)
 • Kanlı İdrar (Hematüri)
 • İdrar Kaçırma (üriner inkontinans)
 • İdrar Kaçırma (üriner inkontinans)
 • Proteinüri (İdrarda Protein Kaçağı)
 • Tubulointerstisyel Nefrit
 • Ailesel Akdeniz Ateşi (Fmf)
 • Ailevi Akdeniz Ateşi (Fmf)
 • Akut Böbrek İltihabı
 • Akut Böbrek Yetmezliği
 • Akut Eklem Romatizması (Kalp Romatizması)
 • Akut Glomerülonefrit
 • Akut Poststreptokokkal Glomerulonefrit
 • Alport Sendromu
 • Ayaktan Kan Basıncı Monitörizasyonu
 • Bartter Sendromu
 • Bebek Ve Çocuk Sağlığı
 • Bebeklik Çağı Aşıları
 • Beslenme
 • Boğaz Enfeksiyonu
 • Boğaz İltihabı
 • Böbrek Biyopsisi
 • Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)
 • Böbrek Genişlemesi
 • Böbrek Yetmezliği
 • Çocuk nefrolojisi ve genel pediatri
 • Çocuk nefrolojisi ve genel pediatri
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Enfeksiyonlar
 • Enürezis
 • Enürezis Nokturna (Gece Alt Islatma)
 • Genel pediatri
 • Gitelman Sendromu
 • Glomerulonefritler
 • Glomerül Hastalıkları (Nefrit, Nefrotik Sendrom)
 • Goodpasture Hastalığı
 • Hemodiyaliz
 • Hemolitik-Üremik Sendrom
 • Henoch Schönlein Purpura Glomerulonefriti
 • Henoch-Schönlein Hastalığı
 • Henoch-Schönlein Purpurası
 • Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)
 • İdiopatik Hiperkalsiüri
 • İdrar Kültürü
 • İdrar Protein Testi
 • İdrar Torbası İltihabı
 • İdrarda Kan
 • İdrarda Protein
 • İgA Nefropatisi
 • İltihaplı Eklem Romatizması
 • İnce Glomeruler Bazal Membran Hastalığı
 • İşeme Bozuklukları
 • İşeme Disfonksiyonu
 • Kalıcı Proteinüri
 • KBY
 • Kistik Böbrek Hastalıkları
 • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • Lökositüri (İdrarda Lökosit Bulunması)
 • Membranoproliferatif Glomerulonefrit
 • Membranöz Glomerulonefrit
 • Mesane Anormallikleri
 • Nefridoz (Hidronefroz)
 • Nefrit
 • Nefrit (Glomerül İltihabı)
 • Nefrojenik
 • Nefrokalsinozis
 • Nefrolihtiazis
 • Nefrotik Sendrom
 • Nezle
 • Nörojen Mesane
 • Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)
 • Ortostatik Proteinüri
 • Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı
 • Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
 • Periton Diyalizi
 • Piyelonefrit
 • Poliarteritis Nodosa
 • Polikistik Böbrek Hastalığı
 • Posterior Üretral Valv
 • Renal Replasman Tedavisi
 • Renal Tübüler Asidoz
 • Renal Tübüler Hastalıklar
 • Sağlıklı (Sağlam) Çocuk İzlemi
 • Sinüzit
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Sistinüri
 • SLE
 • Solunum Yolu Enfeksiyonu
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi
 • Tonsillit
 • Üreteropelvik Darlık
 • Üreterovezikal Darlık
 • Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)
 • Üretrit
 • Üriner Anomaliler
 • Üriner Sistem İnfeksiyonları
 • Üriner Sistem Taşları (Böbrek Ve İdrar Yolları Taşı)
 • Vaskülit (Damar Duvarı İltihabı)
 • Vaskülit Pan
 • Vesikoureteral Reflü
 • Vezikoüreteral Reflü (VUR, Böbrek Reflüsü)
 • VUR (Vezikoüreteral Reflü, Böbrek Reflüsü)

Tedaviler

 • İdrar yolu infeksiyonlarının tanı ve tedavisi
 • Prematürite
 • Böbrek ultrasonu
 • Aşı takibi
 • Aşılama ve Bağışıklama
 • Böbrek (renal) biyopsisi
 • Büyüme takibi
 • Çocuk beslenme
 • Çocuk infeksiyon hastalıklarının tanısı ve tedavisi
 • Çocukta gelişimi izleme
 • Emzirme Danışmanlığı
 • Enfeksiyon Tedavileri
 • Ergen hastalıkları
 • Ergen sağlığı sorunları
 • Yeni doğan

Yayınlar

1. Similarities between pediatric FMF patients with sacroiliitis and pediatric juvenile spondyloarthropathy patients with sacroiliitis: a preliminary study. Özdel S, Bağlan E, Çakıcı EK, Yazılıtas F, Gür G, Çelikkaya E, Güngör T, Bülbül M. Acta Clin Belg

2. C3 glomerulopathy: experience of a pediatric nephrology center. Yazılıtaş F, Kargın Çakıcı E, Kurt Şükür ED, Can G, Güngör T, Orhan D, Bülbül M. C3 glomerulopathy: experience of a pediatric nephrology center. Acta Clin Belg. 2020 Jan 9:1-5. doi: 10.10

3. Gastric duplication cyst in an infant with Finnish-type congenital nephrotic syndrome: concurrence or coincidence? Güngör T, Eroğlu FK, Kargın Çakıcı E, Yazılıtaş F, Can G, Çelikkaya E, Karakaya D, Kurt Şükür ED, Özaltın F, Yağız B, Bülbül M. Acta Clin

4. A retrospective analysis of children with Henoch-Schonlein purpura and re-evaluation of renal pathologies using Oxford classification. Çakıcı EK, Gür G, Yazılıtaş F, Eroğlu FK, Güngör T, Arda N, Orhan D, Özalp Ateş FS, Bülbül M.. Clin Exp Nephrol. 201

5. MEFV gene mutations in children with Henoch-Schönlein purpura and their correlations-do mutations matter? Clin Rheumatol. Cakici EK, Şükür EDK, Özlü SG, Yazılıtaş F, Özdel S, Gür G, Eroğlu FK, Güngör T, Çelikkaya E, Bağlan E, Bülbül M. 2019 Jul;38(7):

6. Retrospective analysis of simple and stage II renal cysts: Pediatric nephrology point of view. Eroglu FK, Kargın Çakıcı E, Can G, Güngör T, Yazılıtaş F, Kurt-Sukur ED, Celikkaya E, Üner Ç, Çakmakçı E, Bülbül M. Pediatr Int. 2018 Dec;60(12):1068-1072. d

7. Canakinumab treatment in children with familial Mediterranean fever: report from a single center. Yazılıtaş F, Aydoğ Ö, Özlü SG, Çakıcı EK, Güngör T, Eroğlu FK, Gür G, Bülbül M. Rheumatol Int. 2018 May;38(5):879-885. doi: 10.1007/s00296-018-3993-5. Epu

8. Evaluation of the level of dynamic thiol/disulphide homeostasis in adolescent patients with newly diagnosed primary hypertension. Çakıcı EK, Eroğlu FK, Yazılıtaş F, Bülbül M, Gür G, Aydoğ Ö, Güngör T, Erel Ö, Alışık M, Elhan AH. Pediatr

9. Clinico-radiological correlation of nutcracker syndrome: a single centre experience .T aktak A, Hakan Demirkan T, Acar B, Gur G, Köksoy A, Uncu N, Çaycı FŞ, Çakar NN. Arch Argent Pediatr. 2017 Apr 1;115(2):165-168. doi: 10.5546/aap.2017.eng.165. Engli

10. Gur G, Cakar N, Kiremitci S, Taktak A, Basaran O, Uncu N. Preschool education impact on child development. Arch Argent Pediatr. 2016 Oct 1;114(5):e366-9. doi: 10.5546/aap.2016.eng.e366. Epub 2016 Oct 1. English, Spanish. PubMed PMID: 27606665.

11. Gur G, Cakar N, Uncu N, Ayar G, Basaran O, Taktak A, Koksoy AY, Acar B, Caycı FS. Hemophagocytic lymphohistiocytosis secondary to Varicella zoster infection in a child with Henoch-Schönlein purpura. Pediatr Int. 2015 Apr;57(2):e37-8. doi: 10.1111/ped

12. Başaran Ö, Uncu N, Çelikel BA, Taktak A, Gür G, Cakar N. Interleukin-1 targeting treatment in familial Mediterranean fever: an experience of pediatric patients. Mod Rheumatol. 2015 Jul;25(4):621-4. doi: 10.3109/14397595.2014.987437. Epub 2014 Dec 22.

13. Gür G, Abaci A, Köksoy AY, Anik A, Catli G, Kişlal FM, Akin KO, Andiran N. Incidence of maternal vitamin D deficiency in a region of Ankara, Turkey: a preliminary study. Turk J Med Sci. 2014;44(4):616-23. PubMed PMID: 25551932.

14. Taktak A, Uncu N, Acar B, Çaycı Ş, Ensari A, Gür G, Köksoy A, Çakar N. Acute tubulointerstitial nephritis: a case series and long-term renal outcomes. Turk J Pediatr. 2015 Nov-Dec;57(6):566-571. PubMed PMID: 27735794.

15. Cakar N, Başaran O, Uncu N, Güven A, Cayci FS, Acar Çelikel B, Taktak A, Gür G. Clinical characteristics of paediatric neuro-Behçet’s disease: a single tertiary centre experience. Clin Exp Rheumatol. 2014 Jul-Aug;32(4 Suppl 84):S165-70. Epub 2014 Jul

16. Taktak A, Acar B, Gür G, Tiryaki T, Karakuş E, Çaycı FŞ, Uncu N, Çakar N. Cytomegalovirus-related hemorrhagic cystitis in an immunocompetent child. Ren Fail. 2014 Aug;36(7):1148-50. doi: 10.3109/0886022X.2014.926757. Epub 2014 Jun 16. PubMed PMID: 249

17. Başaran Ö, Çakar N, Gür G, Kocabaş A, Gülhan B, Çaycı FŞ, Çelikel BA. Juvenile polyarteritis nodosa associated with toxoplasmosis presenting as Kawasaki disease. Pediatr Int. 2014 Apr;56(2):262-4. doi: 10.1111/ped.12241. PubMed PMID: 24730628.

18. Taktak A, Acar B, Gür G, Tiryaki T, Albayrak A, Çakar N. An unusual cause of gross hematuria: questions and answers. Pediatr Nephrol. 2015 May;30(5):767, 769-70. doi: 10.1007/s00467-013-2656-8. Epub 2013 Dec 20. PubMed PMID: 24357455.

19. Cayci FS, Cakar N, Hancer VS, Uncu N, Acar B, Gur G. Eculizumab therapy in a child with hemolytic uremic syndrome and CFI mutation. Pediatr Nephrol. 2012 Dec;27(12):2327-31. doi: 10.1007/s00467-012-2283-9. Epub 2012 Aug 19. PubMed PMID: 22903728.

20. Indications And Outcomes Of Renal Biopsies İn Children: A Single-Center 12-Year Experience. Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,Yazılıtaş Fatma,ÜNer ÇİĞDem,Gür Gökçe, Kurt ŞÜKüR Eda Dı̇Dem,GüNgöR TüLı̇N,ÇElı̇Kkaya Evra,Kara EroğLu Fehı̇Me,Karakaya Denı

21. Çocuklarda Nutcracker Sendromu: Doppler Ultrasonografinin Semptomatik Hastalardaki Rolü. Evrim Çakıcı, Fatma Yazılıtaş, Hasibe Gökçe Çınar, Gökçe Can, Eda Didem Kurt Şükür, Tülin Güngör, Evra Çelikkaya, Deniz Karakaya, Mehmet Bülbül.. Türkiye çocuk h

22. Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi. Yazılıtaş F. Çelikkaya E. Eroğlu F. Can G. Çakıcı E Güngör T. Bülbül M… Orta Doğu Tıp

23. İzole persistan proteinüri ile başvuran olguda Tip 1 Dent hastalığı. Tülin Güngör, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Michael Ludwig, Mehmet Bülbül. Türk Pediatri Arşivi 2018.6540. doi: 10.5152.

24. Üriner Sistem Enfeksiyonu Geçiren 1-24 Ay Arası Çocuklarda Renal Hasarın Zamanla Değişiminin Değerlendirilmesi. Evrim Kargin Çakici, Gökçe Gür Can, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazilitaş,Tülin Güngör, Evra Çelikkaya, Nedim C. M. Gülaldi, Nazlı Altun

25. Adölesan Olguda Kawasaki Hastalığı. Osman Özdemir, Gökçe Gür, Pınar Işık Ağras, Gonca Yılmaz. Türkiye çocuk hastalıkları dergisi 2009;3(2):40-43.

Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

1. Exosomes from ıdıopathıc nephrotıc syndrome patıents exacerbates ımmune dysregulatıon. Fehime k.eroğlu, muzaffer yıldırım, gökberk kaya, tülin güngör,

2. The effect of erythrocyte stımulatıng agents on platelet/lymphocyte ratıo and neutrophıl/lymphocyte ratıo. Fatma yazılıtaş, evra çelikkaya, fehime kara eroğlu, gökçe gür can, evrim kargın çakıcı, tülin güngör, mehmet bülbül (espn 2018).

3. Gastrıc duplıcatıon cyst ın an ınfant wıth fınnısh-type congenıtal nephrotıc syndrome: concurrence or coıncıdence? Tülin güngör, fehime kara eroğlu, gökçe gür can, evrim kargın çakıcı, fatma yazılıtaş, evra çelikkaya, fatih özaltın, mehmet bülbül (espn

4. A case of classıcal polıarterıtıs nodosa wıth bılateral renal ınfarcts. Evra çelikkaya, , fehime kara eroğlu, tülin güngör, semanur özdel, fatma yazılıtaş, evrim kargın çakıcı, gökçe gür can, doğan şimşek, esra bağlan, mehmet bülbül (espn 2018).

5. Plasma exchange therapy for severe gastrointestinal involvement of henoch schonlein purpura in children. Ozge basaran, banu celikel acar, nermin uncu, fatma semsa caycı, abdurrahman kara, gokce gur, aysel taktak, nilgun cakar (from 21st european pediat

6. Sjögren’s syndrome in a child presenting with cutaneous findings. Ozge basaran, nilgun cakar, banu celikel acar, nermin uncu, fatma semsa caycı, gokce gur, aysel taktak, adem yasin koksoy, esra karakus (from 21st european pediatric rheumatology (pres)

7. GüNgöR TüLı̇N,Kara EroğLu Fehı̇Me,ÇElı̇Kkaya Evra,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,Yazılıtaş Fatma,GüR GöKçE,Karakaya Denı̇Z,Kurt ŞÜKüR Eda Dı̇Dem,BüLbüL Mehmet (2019). Hı̇Perpotasemı̇ İLe BaşVuran Olguda Gordon Sendromu. 10. Ulusal ÇOcuk Nefrolo

8. Yazılıtaş Fatma,AçIkel Burak,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,GüNgöR TüLı̇N,ÇElı̇Kkaya Evra,Kara EroğLu Fehı̇Me,Karakaya Denı̇Z,GüR GöKçE,Kurt ŞÜKüR Eda Dı̇Dem,BüLbüL Mehmet (2019). Prı̇Mer Monosemptomatı̇K EnüRezı̇Slı̇ ÇOcuklarda Psı̇Kı̇Yatrı̇K

9. Karakaya Denı̇Z,Yazılıtaş Fatma,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,GüR GöKçE,Kara EroğLu Fehı̇Me,GüNgöR TüLı̇N,ÇElı̇Kkaya Evra,BüLbüL Mehmet (2019). Feokromosı̇Toma Tanılı ÇOcuk Olgu Sunumu. 10. Ulusal ÇOcuk Nefrolojı̇ Kongresı̇

10. ÇElı̇Kkaya Evra,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,GüNgöR TüLı̇N,Yazılıtaş Fatma,Kara EroğLu Fehı̇Me,GüR GöKçE,Kurt ŞÜKüR Eda Dı̇Dem,ÖZdel Semanur,Karakaya Denı̇Z,BağLan Esra,BüLbüL Mehmet (2019). Cı̇Va Zehı̇Rlenmesı̇Ne BağLı Hı̇Pertansı̇Yon Ve Pr

11. GüNgöR TüLı̇N,Kara EroğLu Fehı̇Me,ÇElı̇Kkaya Evra,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,Yazılıtaş Fatma,GüR GöKçE,Karakaya Denı̇Z,Kurt ŞÜKüR Eda Dı̇Dem,BüLbüL Mehmet (2019). Hı̇Perpotasemı̇ İLe BaşVuran Olguda Gordon Sendromu. 10. Ulusal ÇOcuk Nefrol

12. GüR GöKçE,Kara EroğLu Fehı̇Me,ÖZdel Semanur,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,ŞİMşEk DoğAn,BağLan Esra,Yazılıtaş Fatma,BüLbüL Mehmet (2018). Buz DağInın GöRüNmeyen Kısmı: Sessı̇Z Lupus Nefrı̇Tı̇. 4. ÇOcuk Romatolojı̇ Kongresı̇

13. Yazılıtaş Fatma, Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,Kara EroğLu Fehı̇Me,GüR GöKçE,GüNgöR TüLı̇N,BüLbüL Mehmet (2017). The Treatment Responses Of Canakınumab In Pedıatrıc Fmf Patıents. 9 Th Internatıonal Congress Of Famılıal Medıterranean Fever And System

14. GüNgöR TüLı̇N,Kara EroğLu Fehı̇Me,Yazılıtaş Fatma,GüR GöKçE,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,BüLbüL Mehmet (2017). Proteı̇NüRı̇ İLe BaşVuran Olguda Dent HastalığI. ÇOcuk Nefrolojı̇ Derneğİ 4. Olgu Panayırı.

15. Yazılıtaş Fatma,GüNgöR TüLı̇N,Kabataş Emrah Utku,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,GüR GöKçE,Kara EroğLu Fehı̇Me,ÖZdel Semanur,ŞİMşEk DoğAn,Orhan Dı̇Clehan,BüLbüL Mehmet (2017). Tınu: TüBüLointertisyel Nefrit Ve ÜVeit Sendromu. ÇOcuk Nefrolojı

16. Kara EroğLu Fehı̇Me,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,Yazılıtaş Fatma,GüR GöKçE,GüNgöR TüLı̇N,ÜNer ÇİĞDem,BüLbüL Mehmet (2016). ÇOcukluk ÇAğInda Bası̇T Kı̇St Tanısı Alan Hastaların İZlemı̇ Ve Otozomal Domı̇Nant Polı̇Kı̇Stı̇K BöBrek HastalığInd

17. GüNgöR TüLı̇N,GüR GöKçE,BüLbüL Mehmet,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,Yazılıtaş Fatma (2016). ÜRı̇Ner Sı̇Stem Anomalı̇Sı̇ Olmayan Bı̇R Renal Abse Olgusu. 9. Ulusal ÇOcuk Nefrolojı̇ Kongresı̇

18. Yazılıtaş Fatma,BüLbüL Mehmet,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M,Kara EroğLu Fehı̇Me,GüR GöKçE,GüNgöR TüLı̇N,Erel ÖZcan,AlışIk Murat,Aydoğ ÖZlem (2016). Kronı̇K BöBrek HastalığInda Serum Tı̇Yol/Dı̇SüLfı̇D Dengesı̇. 9. Ulusal ÇOcuk Nefrolojı̇ Kong

19. GüNgöR TüLı̇N,BüLbüL Mehmet,GüR GöKçE,Kara EroğLu Fehı̇Me,Kargın ÇAkıcı Evrı̇M (2016). Denys Drash Sendromu İLe Takı̇P Edı̇Len Bı̇R Olgu. 9. Ulusal ÇOcuk Nefrolojı̇ Kongresı̇

20. Gür Gökçe, Uncu Nermin, Çakar Nilgün, Çaycı Fatma Şemsa, Acar Çelikel Banu (2013)HSP’li bir çocukta varisella enfeksiyonuna bağlı makrofaj aktivasyon sendromu.Kayseri Olgu Panayırı.

21. Fatma Şemsa Çaycı, Nilgün Çakar, Nermin Uncu, Banu Acar, Gökçe Gür (2013) Diffüz Proliferatif Glomerülonefritli Bir Olgu. Kayseri Olgu Panayırı

22. Esra Bağlan, Doğan Şimşek, Semanur Özdel, Evrim Kargın Çakıcı, Fatma Yazılıtaş, Fehime Kara Eroğlu, Gökçe Gür, Evra Çelikkaya, Tülin Güngör, Mehmet Bülbül Derin Ven Trombozu İle Başvuran Ve Behçet Tanısı Alan Hasta. (4. Ulusal Çocuk Romatoloji Kongres

23. Fatma Yazılıtaş, Semanur Özdel , Doğan Şimşek , Özlem Aydoğ , Fehime Kara Eroğlu , Evrim Kargın Çakıcı , Gökçe Gür Can , Tülin Güngör , Mehmet Bülbül Juvenil İdiopatik Artritte Tosilizumab Deneyimimiz. (4. Ulusal Çocuk Romatoloji Kongresi.4-7 Nisan 20

24. Aysel Taktak, Nermin Uncu, Banu Acar, Fatma Şemsa Çaycı, Arzu Ensari, Gökçe Gür, Adem Yasin Köksoy, Nilgün Çakar. Akut Tübülointerstisyel Nefrit: Retrospektif Bir Vaka Serisi Çalışması Ve Uzun Dönem Sonuçları (8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 29 Eki

25. Mihriban Inözü, Banu Çelikle Acar, Tuğrul Tiryaki, Fatma Şemsa Çaycı, Nermin Uncu, Gökçe Gür, Aysel Taktak, Adem Yasin Köksoy, Nilgün Çakar. Çocukluk Çağı Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolic Değerlendirme (8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 29 Ek

26. Sema Mirza, Aysel Taktak, Banu Çelikel Acar, Nermin Uncu, Fatma Şemsa Çaycı, Gökçe Gür, Adem Yasin Köksoy, Tuğrul Tiryaki, Nilgün Çakar. Spinal Disrafizmli Çocukların Üriner System

27. F. Pinar Tabanli, Banu Acar, Nermi̇N Uncu, F. ŞEmsa Çayci, Gökçe Gür, Nilgün Çakar. Çocukluk Çağında Vezikoüreteral Reflü Ve Idrar Yolu Enfeksiyonu (7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 3-6 Ekim 2012, Izmir).

28. Banu Çelikel Acar, Nermin Uncu, Gökçe Gür, Fatma Şemsa Çaycı, Fatma Demirel, Nilgün Çakar . Panhipopituatirizm (7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 3-6 Ekim 2012, Izmir).

29. Nermin Uncu, Gökçe Gür, Nilgün Çakar, fatma şemsa çaycı, Banu Çelikel Acar. Metimazole Bağlı ANCA Pozitif Vaskilit (7. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 3-6 Ekim 2012, Izmir).

30. Özlem Kara, Fatma Demirel, Nermin Uncu, Abdullah Kocabaş, Ihsan Esen, Gökçe Gür,. Metimazole Bağlı Agranülositoz Ve Vaskülit Gelişen Gravesli Bir Olgu (16. Ulusal Pediatrik Endokrin Ve Diyabet Kongresi 6-10 Kasım2012, Samsun).

31. Gür Gökçe, Uncu Nermin, Çakar Nilgün, Çaycı Fatma Şemsa, Acar Çelikel Banu (2013)HSP’li bir çocukta varisella enfeksiyonuna bağlı makrofaj aktivasyon sendromu.Kayseri Olgu Panayırı.